Noutăți


Stadiu implementare activitati

Last update: 2023-06-14 [news]

Stadiu implementare activități:

ACTIVITATEA B.1. RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A SUPRAFEȚELOR HABITATULUI PRIORITAR 9530* PRIN UTILIZAREA RESURSEI GENETICE LOCALE

 • În vederea realizării lucrărilor de reconstrucție ecologică a habitatului prioritar 9530*, în perioada decembrie 2020-ianuarie 2021 au fost culese și conservate semințe de pin negru de Banat, cu scopul obținerii puieților pentru activitățile de împădurire;
 • Folosind semințele culese și conservate, începând din toamna anului 2021 s-a procedat la obținerea puieților necesari activităților de împădurire;
 • În toamna anului 2022 a avut loc prima etapă de împădurire a habitatului prioritar 9530* pe o suprafață de 10 ha;
 • Etapa a doua de împădurire are loc în primăvara anului 2023.

ACTIVITATEA B.2 MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A STĂRII DE CONSERVARE A PĂDURILOR ALUVIALE CU ALNUS GLUTINOSA ȘI FRAXINUS EXCELSIOR ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR NECESARE PENTRU MENȚINEREA SPECIILOR DEPENDENTE DE ACESTE HABITATE

 • În iunie 2022 a fost recepționată Metodologia de lucru pentru reconstrucția ecologică a habitatului 91E0*;
 • În perioada iulie-august 2022 a avut loc prima intervenție în vederea eliminării speciilor invazive de pe suprafața habitatului 91E0*;
 • În perioada septembrie-octombrie 2022 a avut loc cea de-a doua intervenție în vederea eliminării speciilor invazive de pe suprafața habitatului 91E0*;
 • Pe parcursul anului 2023 vor continua intervențiile de eliminare a speciilor invazice în vederea îmbunătățirii stării de conservare a habitatului 91E0*.

ACTIVITATEA B.3 MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR DE PAJIȘTI PRIN ÎNDEPĂRTAREA SPECIILOR INVAZIVE

 • În iunie 2022 a fost recepționată Metodologia de lucru pentru reconstrucția ecologică a habitatului 6520;
 • În perioada iulie-august 2022 a avut loc prima intervenție în vederea eliminării speciei Pteridium aquilinum de pe suprafața habitatului 6520;
 • În perioada septembrie-octombrie 2022 a avut loc cea de-a doua intervenție în vederea eliminării speciei Pteridium aquilinum de pe suprafața habitatului 6520;
 • Pe parcursul anului 2023 vor continua intervențiile de eliminării speciei Pteridium aquilinum în vederea îmbunătățirii stării de conservare a habitatului 6520.

ACTIVITATEA B.4.1 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

 • În decembrie 2021 au fost elaborate protocoalele de monitorizare a celor 13 habitate forestiere de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069);
 • Începând cu octombrie 2021 au fost desfășurate activități de monitorizare a celor 13 habitate forestiere de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069), până în prezent fiind elaborate două rapoarte intermediare ale activității;
 • Începând cu luna iulie 2022 se desfășoară activități de monitorizare a reconstrucției habitatului 91E0*;
 • Începând cu luna noiembrie 2022 se desfășoară activități de monitorizare a reconstrucției habitatului 9530*;
 • Activitatea de monitorizare se va desfășura până în noiembrie 2023.

ACTIVITATEA B.4.2 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din arealul PNDVC, altele decât habitatele forestiere (ROSCI0069)

 • În toamna anului 2022 au fost elaborate protocoalele de monitorizare a celor 22 habitate de interes comunitar, altele decât cele forestiere din arealul PNDVC (ROSCI0069);
 • Începând cu octombrie 2022 au fost desfășurate activități de monitorizare a celor 22 habitate de interes comunitar, altele decât cele forestiere din arealul PNDVC (ROSCI0069), până în prezent fiind elaborat un raport intermediar al activității;
 • Începând cu luna septembrie 2022 se desfășoară activități de monitorizare a reconstrucției habitatului 6520, , până în prezent fiind elaborat un raport intermediar al activității;
 • Activitatea de monitorizare a celor 22 habitate de interes comunitar, altele decât cele forestiere din arealul PNDVC (ROSCI0069) se va desfășura până în noiembrie 2023.

ACTIVITATEA B.4.3 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de plante de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

 • În toamna anului 2022 au fost elaborate protocoalele de monitorizare a celor 3 specii de plante de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069);
 • Începând cu octombrie 2022 au fost desfășurate activități de monitorizare a celor 3 specii de plante de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069), până în prezent fiind elaborat un raport intermediar al activității;
 • Activitatea de monitorizare se va desfășura până în noiembrie 2023.

ACTIVITATEA B.4.4 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSPA0035 zona de suprapunere cu PNDVC)

 • În toamna anului 2022 au fost elaborate protocoalele de monitorizare a celor 23 specii de păsări de interes comunitar din arealul PNDVC  (ROSPA0035 zona de suprapunere cu PNDVC);
 • Începând cu octombrie 2022 au fost desfășurate activități de monitorizare a celor 23 specii de păsări de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSPA0035 zona de suprapunere cu PNDVC), până în prezent fiind elaborat un raport intermediar al activității;
 • Activitatea de monitorizare se va desfășura până în noiembrie 2023.

ACTIVITATEA B.4.5 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni și reptile de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

 • În toamna anului 2022 au fost elaborate protocoalele de monitorizare a celor 2 specii de herpetofaună de interes comunitar din arealul  PNDVC (ROSCI0069);
 • Începând cu octombrie 2022 au fost desfășurate activități de monitorizare a celor 2 specii de herpetofaună de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069), până în prezent fiind elaborat un raport intermediar al activității;
 • Activitatea de monitorizare se va desfășura până în noiembrie 2023.

ACTIVITATEA B.4.6 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

 • În toamna anului 2022 au fost elaborate protocoalele de monitorizare a celor 22 specii de nevertebrate de interes comunitar din arealul  PNDVC (ROSCI0069);
 • Începând cu octombrie 2022 au fost desfășurate activități de monitorizare a celor 22 specii de nevertebrate de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069), până în prezent fiind elaborat un raport intermediar al activității;
 • Activitatea de monitorizare se va desfășura până în noiembrie 2023.

ACTIVITATEA B.4.7 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de pești de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

 • În toamna anului 2022 au fost elaborate protocoalele de monitorizare a celor 6 specii de pești de interes comunitar din arealul  PNDVC (ROSCI0069);
 • Începând cu octombrie 2022 au fost desfășurate activități de monitorizare a celor 6 specii de pești de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069), până în prezent fiind elaborat un raport intermediar al activității;
 • Activitatea de monitorizare se va desfășura până în noiembrie 2023.

ACTIVITATEA B.4.8 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de chiroptere de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

 • În toamna anului 2022 au fost elaborate protocoalele de monitorizare a celor 10 specii de chiroptere de interes comunitar din arealul  PNDVC (ROSCI0069);
 • Începând cu octombrie 2022 au fost desfășurate activități de monitorizare a celor 10 specii de chiroptere de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069), până în prezent fiind elaborat un raport intermediar al activității;
 • Activitatea de monitorizare se va desfășura până în noiembrie 2023.

ACTIVITATEA B.4.9 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

 • În decembrie 2021 au fost elaborate protocoalele de monitorizare a celor 4 specii de mamifere de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069);
 • Începând cu octombrie 2021 au fost desfășurate activități de monitorizare a celor 4 specii de mamifere de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069), până în prezent fiind elaborate două rapoarte intermediare ale activității;
 • Activitatea de monitorizare se va desfășura până în noiembrie 2023.

 

 

 

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


© 2022 PNDVC | 325200 Băile Herculane, Strada Uzinei nr.9, Caraş-Severin | tel.+40255560582