Măsuri pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de pajiști

Last update: 20220423 15:52:51

Măsuri pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de pajiști prin îndepărtarea speciilor invazive

Habitatul 6520 - fânețe montane se află într-o stare de conservare nefavorabilă-inadecvată din cauza reducerii suprafețelor habitatului, care se datorează pe de o parte lipsei activităților tradiționale antropice (oierit, cosit si curățarea pajiștilor si fânețelor), iar pe de altă parte procesului de succesiuni a vegetației, în mare parte reprezentate de specia invazivă autohtona Pteridium aquilinum (feriga de câmp).

Toxicitatea acestei specii este cunoscută în literatura de specialitate. Animalele nu consumă această specie, datorita conținutului mare de lignină și taninuri. Specia conține de asemenea cianide și substanțe cu efect repulsiv pentru erbivore, precum si hormonii ecdisona si 20-hidroxi-ecdisona care întârzie dezvoltarea larvară a insectelor (Cooper-Driver, 1976 si Lawton, 1976). Frunzele, atât în stare verde cât si uscate în fân, sunt toxice pentru erbivore și datorită prezenței enzimei tiaminaza (antivitamina B1).

Astfel, specia nu prezintă importanță economică, fiind foarte dăunătoare și ducând la degradarea ecosistemelor și habitatelor de pajiști, iar sporii acestei ferigi sunt cancerigeni pentru om. Cercetările recente au pus în evidență acțiunea cancerigenă asupra animalelor și omului, din cauzat sporilor ferigii care se răspândesc toamna.

Repercursiunile extinderii suprafețelor cu ferigă sunt multiple: scoaterea din circuitul pastoral a unor suprafețe foarte mari de pajiști, efectul negativ asupra peisajului, afectarea biodiversității pajiștilor și nu numai, amenințări suplimentare la adresa sănătății oamenilor și animalelor, scăderea biodiversității specifice.

Refacerea pajiștii montane inițiale pe cale naturală (succesiunea regresivă) este foarte puțin probabilă, fiind necesară intervenția de urgență prin implementarea activității propuse. Activitatea propriu-zisă constă în intervenții de eliminare a speciei autohtone invazive Pteridium aquilinum de pe suprafețele acestor habitate de pajiște afectate. Feriga de câmp, odată instalată, nu mai poate fi eliminată, decât prin eforturi și costuri foarte mari.

Activitatea va viza o suprafață totală estimată la cca. 324,4 ha din habitatul 6520, localizate în comunele Obârșia Cloșani (județul Mehedinți), Isverna (județul Mehedinți), Cornereva (județul Caraș-Severin) și Padeș (județul Gorj) și este atât în proprietatea unor persoane fizice, de la care s-au obținut acorduri, precum si în proprietatea privată a unităților administrativ teritoriale.

Refacerea habitatului natural va determina îmbunătățirea statutului de conservare atât a habitatului 6520 Fânețe montane cât și a speciilor de floră și faună dependente de acesta.

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


© 2022 PNDVC | 325200 Băile Herculane, Strada Uzinei nr.9, Caraş-Severin | tel.+40255560582