Reconstrucția ecologica a habitatului 9530*

Last update: 20220816 10:13:49

Reconstrucția ecologică a suprafețelor habitatului prioritar 9530* - Păduri (sub)mediteraneene de pini negri endemici Pinus nigra banatica prin utilizarea resursei genetice locale.

Habitat 9530* este în mod cert unul din cele mai importante habitate din parcul național și constituie un element peisagistic spectaculos, unic în această regiune din România și cel mai apropiat de peisajele mediteraneene cu pinete de stâncării, de mare efect. De asemenea, diversitatea biologică remarcabilă, numărul mare de specii rare și endemice, la care se adaugă încă nerezolvata problemă a subspeciei endemice locale Pinus nigra ssp. banatica sporesc mult valoarea științifică și turistică a pinetelor negre “bănățene” care de fapt sunt localizate numai pe Valea Cernei, cu foarte mici excepții din Defileul Dunării și mai mult pe versantul stâng, în Munții Mehedinți, în Oltenia. Suprafaţa totală ocupată de habitat în parc, este de 1850 hectare.

Habitatul 9530* a fost afectat în trecut de incendii spontane provocate de trăsnete (2013, 2017) care au impactat parțial structura sa pe o suprafață de aprox. 90 ha. determinând o stare de conservare a habitatului prioritar 9530 nefavorabilă – inadecvată. Ca urmare, vegetația forestieră din u.a. 108 B, constituită dintr-un pinet de pini negrii submediteraneeni a fost puternic afectată, consistența arboretului scazând de la 0,7 (în 2004) la 0,2 (în prezent).

Prin implementarea măsurilor active de conservare prevăzute în proiect se vor reabilita 33,29 ha Habitat 9530* prin reconstrucția ecologică a suprafețelor degradate, prin utilizarea resursei genetice locale si împădurirea cu Pinus nigra banatica pe teritoriul administrativ al localității Băile Herculane (județul Caraș-Severin). Reabilitarea va determina îmbunătățirea statutului de conservare atât a habitatului cât și a speciilor de floră și faună dependente de acesta.

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


© 2022 PNDVC | 325200 Băile Herculane, Strada Uzinei nr.9, Caraş-Severin | tel.+40255560582