Comunicat inițial

Last update: 20220816 15:12:27

Lansarea proiectului:
„MĂSURI DE MANAGEMENT PENTRU PROTEJAREA ȘI CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII DIN AREALUL PARCULUI NAŢIONAL DOMOGLED-VALEA CERNEI”

Beneficiar:REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL DOMOGLED-VALEA CERNEI

COD SMIS 2014+:142968

Contract de finanţare:623/07.09.2021

Durata implementare:01 Februarie 2019 – 31 Decembrie 2023

Valoarea totală a proiectului este de 28.065.864,86 lei, din care 23.855.985,14 lei contribuție din Fondul European de Dezvoltare Regionala și 4.209.879,72 lei contribuție din bugetul național.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Implementarea măsurilor de conservare în scopul menținerii si îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanța comunitară/națională din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei. Acțiunile vizate de proiect și derulate în interiorul ariilor Natura 2000 (ROSCI0069 si ROSPA0035) vor conduce la îmbunătățirea stării de conservare atât a celor 3 habitate Natura 2000 pentru care se implementează măsurile active de conservare (9530*, 91E0* si 6520), dar și a speciilor dependente de acestea.
  2. Dezvoltarea infrastructurii de informare și vizitare și creșterea nivelului de conștientizare a comunităților și a vizitatorilor privind necesitatea protejării biodiversității din arealul Parcului Național Domogled-Valea.
  3. Creșterea capacității administrative și instituționale a Beneficiarului, în calitate de administrator al ariilor naturale protejate vizate de proiect.

 

Rezultatele asteptate aferente obiectivelor specifice sunt:33,29 ha împădurite cu Pinus nigra banatica habitat 9530*; 150 ha habitat 91E0* sprijinit în vederea obţinerii unui stadiu de conservare mai bun; 324,4 ha habitat 6520 Fâneţe montane sprijinit în vederea obţinerii unui stadiu de conservare mai bun; 37 tipuri de habitate si 70 specii de interes comunitar monitorizate și evaluate din punct de vedere al starii de conservare; 1 Bază de date GIS completă; 1 Punct de informare construit şi funcţional și 980 persoane conștientizate/informate; 1 Administraţie de parc cu capacitate administrativă îmbunătăţită.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

Date de contact:R.N.P. – ROMSILVA - Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


© 2022 PNDVC | 325200 Băile Herculane, Strada Uzinei nr.9, Caraş-Severin | tel.+40255560582